Otsuka Pharma

Otsuka Pharma

Otsuka är ett medicinteknik- och läkemedelsbolag som utvecklar innovativa produkter inom områden som hjärta-kärl, mage-tarm och det centrala nervsystemet. I Japan är Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (OPC) ett av de största läkemedelsbolagen och globalt är företaget bland de 25 största. Sedan 2001 har Otsuka verksamhet i Norden och Baltikum.

www.otsuka.se/