STORA, SMÅ OCH MITTEMELLAN – HÄR ÄR VÅRA UPPDRAGSGIVARE